Bảng giá sơn

BẢNG GIÁ SƠN

Giá dịch vụ thi công sơn nhà nội thất ngoại thất
Giá sơn nhà nội thất (cả vật liệu và nhân công)
♦ TO, Tisson, nippon paintVatex: 25.000đ/m2
♦ Nippon AII-in-1 Soft Matt 30.000đ1m2 (cao cấp)
♦ Joton trong nhà: 30.000đ/m2 (cao cấp)
♦ Kova nội thất: 35.000đ/m2 (cao cấp)
♦ ICI Super Maxilite trong nhà: 30.000đ/m2
♦ JOTUN Jotaplast trong nhà 35.000đ/m2 (cao cấp),
♦ JOTUN Strax matt dễ lau chùi: 40.000đ/m2 (cao cấp)
♦ ICI Dulux che phủ hiệu quả: 40.000đ/m2 (cao cấp)
♦ ICI Dulux lau chùi hiêu quả: 40.000đ/m2 (cao cấp)
♦ ICI Dulux 5-in-1: 60.000đ/m2 (cao cấp)

Giá Sơn nhà ngoại thất ( cả Vật liệu và nhân công) 
♦ Kova chống thấm: 45.000đ/m2 (cao cấp)
♦ Joton ngoại thất: 40.000đ1m2 ( cao cấp)
♦ ICI Super Maxilite ngoài trời: 40.000đ/m2
♦ JOTUN Jotatough ngoài trờiị 45.000đ/m2 (cao cấp)
♦ JOTUN Jotashield ngoài trời: 60.000đ/m2 (cao cấp)
♦ ICI Dulux Weathershield: 55.000 đ/m2 (cao cấp)
♦ ICI Dulux Weathershield bóng 60.000đ/m2 (cao cấp)
♦ ICI Dulux Weathershield Chống thấm: 45.000đ/m2 (cao cấp)

Giá nhân công sơn trong điều kiện bình thường (Không bao gồm vật tư)
♦ 12.000 VND Lăn 3 lần trong nhà ( 1 lớp lót , 2 lớp phủ)
♦ 9.000 VND Lăn 2 lần trong nhà
♦ 18.000 VND Lăn 3 lần ngoài trời (1 lót Kiềm, 2 lớp phủ)
♦ 18.000 VND Lăn chống thấm ngoài trời

Giá dịch vụ sơn lại nhà (bao gồm cả Vật tư và nhân công)
♦ Sơn lại bằng sơn ICI Dulux 5 in 11 40.000đ1m2
♦ Sơn lại bằng sơn ICI Dulux lau chùi hiệu qủa: 30.000đ1m2
♦ Sơn lại bằng sơn ICI Maxilite1 25.000đ/m2
♦ Sơn lại bằng sơn Nippon Vatex: 20.000đ/m2

(Đây là bảng giá tham khảo tương ứng với một số loại sơn, giả có thể thay đổi tùy thuộc vào loại sơn và đặc điểm của công trình)