Tuyên bố thất nghiệp của Mỹ đánh bại dự báo


Economy news


Vào lúc 12:30 GMT, bộ lao động Hoa Kỳ tiết lộ rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt 1,314 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 7, tốt hơn so với dự báo là 1,375 triệu và tốt hơn là mức đọc trước đó là 1.413 sau khi được sửa đổi từ 1.427 triệu.