Hợp đồng giá sản xuất tại Mỹ bất ngờ vào tháng 6


Economy news


Vào lúc 12:30 GMT, nền kinh tế Hoa Kỳ đã phát hành số đọc PPI hàng tháng cho tháng 6, giảm 0,2%, thấp hơn dự báo và mức đọc trước đó là 0,4%.

Chỉ số PPI cốt lõi (không bao gồm giá thực phẩm và nhiên liệu) cũng giảm 0,3%, tệ hơn so với dự báo và mức đọc trước đó là 0,1%. Dữ liệu này được coi là tiêu cực cho nền kinh tế Hoa Kỳ.