Thất nghiệp của Canada giảm ít hơn dự kiến ​​vào tháng Sáu


Economy news


Vào lúc 12:30 GMT, nền kinh tế Canada tiết lộ tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 6 ở mức 12,3%, tệ hơn dự báo là 12%, nhưng tốt hơn so với mức đọc 13,7% trước đó (mức thấp mọi thời đại).