Nền kinh tế Canada thêm nhiều việc làm hơn dự kiến


Economy news


Vào lúc 12:30 GMT, nền kinh tế Canada đã công bố chỉ số thay đổi việc làm phi nông nghiệp, vì nền kinh tế đã bổ sung 952,9 nghìn việc làm mới trong tháng 6, cao hơn dự báo về 700 nghìn việc làm và cao hơn so với mức đọc trước đó 289,6 triệu đồng. Dữ liệu này được coi là tích cực cho nền kinh tế Canada.