Đậu tương kết thúc thấp hơn sau báo cáo của USDA


Economy news


Tương lai đậu tương đã giảm vào thứ Sáu, sau khi USDA tiết lộ dự báo về vụ mùa hiện tại.

Dự trữ đậu tương dự kiến ​​sẽ đạt 620 triệu giạ, trong khi các nhà phân tích và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ có 585 triệu.

Trong mùa vụ 2020-2021, sản lượng đậu tương dự kiến ​​sẽ đạt 425 triệu giạ, với dự báo là 424 triệu và ước tính 395 triệu USD của USDA.

Chỉ số đô la giảm so với một rổ tiền tệ tăng 0,1% xuống 96,6 điểm vào lúc 22:07 GMT, sau khi chạm mức cao 96,9 và mức thấp 96,4.

Đậu tương kỳ hạn tháng 8 giảm 1,1%, đóng cửa ở mức 8,87 USD / giạ, với một ngày cao $ 9,00 và mức thấp $ 8,83.