Kinh tế Anh tăng trưởng ít hơn dự kiến


Economy news


e p kể từ khi dữ liệu được phát hành lần đầu tiên vào năm 2018. Dữ liệu này là âm đối với bảng Anh.