Sản xuất sản xuất của Anh tăng trưởng hơn dự kiến ​​trong tháng Năm


Economy news


Vào lúc 08:00 GMT, nền kinh tế Anh đã công bố chỉ số sản xuất sản xuất, tăng 8.4% trong tháng 5, tốt hơn so với dự báo là 7,5% và tốt hơn so với mức đọc -24,4% trước đó, tốc độ tồi tệ nhất trong Anh chưa từng có. Dữ liệu này là tích cực cho nền kinh tế Anh.