Sản xuất công nghiệp của Anh phục hồi ít hơn dự kiến ​​vào tháng Năm


Economy news


Vào lúc 08:00 GMT, nền kinh tế Anh đã công bố chỉ số sản xuất công nghiệp, tăng 6% trong tháng 5, thấp hơn dự báo là 6,2%, nhưng tốt hơn so với mức đọc -20,2% trước đó, tốc độ tồi tệ nhất trong Anh chưa từng có.