Giá tiêu dùng Mỹ vượt dự báo


Economy news


Vào lúc 12:30 GMT, nền kinh tế Mỹ đã công bố chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,6% trong tháng 6, tốt hơn dự báo 0,5% và tốt hơn so với mức đọc -0,1% trước đó.

Chỉ số cốt lõi (không bao gồm giá thực phẩm và nhiên liệu) tăng 0,2%, cao hơn dự báo 0,1% và tốt hơn so với mức đọc trước đó là -0,1%,