ECB giữ lãi suất không đổi


Economy news


Vào lúc 11:45 GMT, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã kết thúc cuộc họp ngày 16 tháng 7 và quyết định giữ lãi suất không đổi ở mức 0,00% so với cuộc họp trước, được dự kiến ​​rộng rãi trên thị trường.