Doanh số bán lẻ của Mỹ vượt dự báo trong tháng 6


Economy news


Vào lúc 12:30 GMT, nền kinh tế Mỹ đã phát hành chỉ số cho chỉ số doanh số bán lẻ, tăng 7,5% trong tháng 6, tốt hơn dự báo là 5%, trong khi chỉ số này tăng 18,2% trong lần đọc trước, đó là đọc tốt nhất từng có ở Mỹ.

Chỉ số cốt lõi (không bao gồm giá thực phẩm và nhiên liệu) tăng 7,3%, cao hơn dự báo 5%, trong khi lần đọc trước là 12,1%,