Yêu cầu thất nghiệp của Mỹ tồi tệ hơn dự kiến


Economy news


Vào lúc 12:30 GMT, bộ lao động Hoa Kỳ tiết lộ rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lên tới 1.300 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 7, tệ hơn so với dự báo là 1.250 triệu, nhưng tốt hơn là đọc 1.310 trước đó sau khi được sửa đổi từ 1.314 triệu.