Biên bản Fed cho thấy sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế Mỹ


Economy news


Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã công bố vài phút kể từ cuộc họp cuối cùng, trong đó họ giữ lãi suất không đổi ở mức 0,25%.

Fed cũng ước tính GDP của Mỹ sẽ giảm 6,5% vào năm 2020, nhưng dự báo tăng trưởng 5% vào năm 2021 và tăng trưởng 3,5% vào năm 2022.

Hầu hết các thành viên của Fed nhấn mạnh rằng vẫn còn một số lượng không chắc chắn và rủi ro gia tăng đối với triển vọng kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng coronavirus.

Biên bản cũng cho thấy Fed thấy nền kinh tế Mỹ cần thêm hỗ trợ tài chính từ Quốc hội, bất chấp hàng nghìn tỷ đô la trong các chương trình viện trợ để cung cấp cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Thành viên của FOMC gợi ý rằng các quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai nên được gắn với tỷ lệ lạm phát, trong khi chỉ có hai thành viên nghĩ rằng nó nên được liên kết với thất nghiệp.