Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm trong tháng 7


Economy news


Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã chậm lại trong tháng 6, do sự gia tăng của nhiễm trùng coronavirus lên 3,5 triệu trường hợp.

Cuộc khảo sát của Đại học Michigan cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ đã giảm xuống 73,2 điểm trong tháng 7 so với 78,1 trong tháng 5, cũng thấp hơn dự báo của các nhà phân tích là 79 điểm.