USD / JPY tăng lên mức cao nhất trong hai tuần


Economy news


USD / JPY đã tăng cao hơn trong giao dịch châu Á lên mức cao nhất vào ngày 8 tháng 7 sau dữ liệu thương mại trước đó từ Nhật Bản và trong bối cảnh thiếu từ Mỹ ngày hôm nay.

Tính đến 06:11 GMT, USD / JPY tăng 0,12% lên 107,25, với mức cao nhất trong hai tuần ở mức 107,53.

Dữ liệu trước đó của Nhật Bản cho thấy thâm hụt thương mại giảm xuống còn 269 tỷ yên so với 833 tỷ trong tháng 5.

Xuất khẩu của Nhật Bản giảm 26,2% trong tháng 6, trong khi nhập khẩu giảm 14,4%, với xe hơi đặc biệt là thành công lớn nhất trong xuất khẩu.

Ngân hàng Nhật Bản đã công bố biên bản cuộc họp cuối cùng vào ngày 15 tháng 7, tại đó các nhà hoạch định chính sách đã bỏ phiếu để duy trì lãi suất ở mức âm 0,10% và duy trì mục tiêu 0% cho trái phiếu chính phủ 10 năm.

Ngân hàng Nhật Bản dự kiến ​​nền kinh tế sẽ ký hợp đồng 4,7% vào năm 2020 trước khi mở rộng 3,3% vào năm 2021 và 1,5% vào năm 2022, trong khi lạm phát dự kiến ​​sẽ giảm 0,5% vào năm 2020.