Bạc nhảy lên trên $ 20 lần đầu tiên sau 4 năm theo nhu cầu bán lẻ


Economy news


Giá bạc tăng trong giao dịch châu Âu vào thứ ba, để mở rộng mức tăng cho ngày thứ ba, để vượt qua ngưỡng tâm lý $ 20 lần đầu tiên sau 4 năm, do nhu cầu bán lẻ mạnh mẽ, trong khi đồng đô la Mỹ sụt giảm.

Giá bạc tăng 3% lên mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2016 ở mức 20,57 đô la một ounce, sau khi mở ở mức 19,90 đô la, với mức thấp nhất là 19,84 đô la.

Bạc đã tăng 3% vào ngày hôm qua , do nhu cầu bán lẻ mạnh mẽ, trong khi hầu hết các kim loại có giá trị bằng đồng đô la tăng mạnh. p>

Các phong trào bạc trong lịch sử nhiều hơn vàng tăng hay giảm, nhưng điều này đã không xảy ra trong giai đoạn gần đây, mặc dù vàng đã đạt đỉnh 9 năm trong vòng hai tuần qua.

Đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng cũng có lợi cho bạc và hầu hết các kim loại có mệnh giá bằng đô la vì nó khiến chúng chea cho mỗi chủ sở hữu tiền tệ khác.