Loonie tăng dù doanh số bán lẻ ít hơn mong đợi


Economy news


Đồng đô la Canada đã tăng vào thứ ba, mặc dù chỉ số doanh số bán lẻ tăng thấp hơn dự báo trong tháng 6.

Dữ liệu cho thấy chỉ số bán lẻ Canada tăng 18,7% trong tháng 6, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích về 20,2%, so với mức giảm 25% trong tháng Năm.

Doanh số bán lẻ cốt lõi (không bao gồm doanh số bán ô tô) tăng 10,6%, dưới mức dự báo 11,9%, so với mức giảm 20,7% trong tháng Năm.

Nền kinh tế Canada đang phục hồi sau tác động của coronavirus, được phản ánh trong dữ liệu kinh tế, bao gồm cả doanh số bán lẻ.

Tuy nhiên, các nhà quan sát lo ngại rằng Canada với các quốc gia khác sẽ bị nhiễm coronavirus thứ hai sóng, sẽ tiếp tục trì hoãn con đường phục hồi kinh tế.

Kể từ 16:13 GMT, CAD / USD tăng 0,6% lên 0,7436, sau khi chạm mức cao 0,7446 và mức thấp 0,7385.