Ngô đóng cửa cao hơn 2%, xóa sạch những mất mát của ngày hôm qua


Economy news


Ngô tương lai tăng hôm thứ Tư, do nhu cầu cao đối với các mặt hàng nông sản sau báo cáo hàng quý của USDA và đồng đô la Mỹ giảm.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy ngày hôm qua rằng trồng ngô đạt 92 triệu mẫu Anh trong mùa xuân , thấp hơn kỳ vọng 95,14 triệu.

Tổng diện tích trồng ngô là 5 triệu mẫu so với ước tính 97 triệu mẫu của tháng 3, đây là mức giảm lớn nhất trong quý II kể từ năm 1983.

< p> Chỉ số đồng đô la giảm so với rổ tiền tệ 0,2% xuống 97,1 điểm vào lúc 21h42 GMT, sau khi nó chạm mức cao 97,6 và mức thấp 97,03.

Giá ngô kỳ hạn tháng 9 tăng 2,4% đóng cửa ở mức 3,5 đô la một giạ, sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là 3,53 đô la và mức thấp là 3,40 đô la.