Đậu tương đóng cửa thấp hơn, tăng tốc trong 5 ngày


Economy news


Giá đậu tương đã giảm vào thứ ba, để đạt được một đợt tăng 5 phiên, mặc dù kỳ vọng tăng đối với hàng nhập khẩu nông sản mạnh của Trung Quốc.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết trong báo cáo hàng tuần rằng chất lượng của Cây đậu tương đạt 69% (từ tốt đến xuất sắc), vượt dự báo 67%.

USDA nói thêm rằng Trung Quốc đã đặt 126.000 tấn đậu nành cho mùa thu hoạch 2020/21.

Chỉ số đô la giảm so với rổ tiền tệ 0,7% xuống 95,2 điểm vào lúc 22:00 GMT, sau khi nó chạm mức cao 95,9 và mức thấp 95,1.

Đậu tương kỳ hạn (do tháng 8) giảm 0,7% để đóng cửa ở mức 8,96 đô la một giạ, sau khi đạt mức cao trong ngày là 9.02 đô la và mức thấp là 8,95 đô la.