USD / JPY tăng điểm giữa kỳ nghỉ ngân hàng Nhật Bản


Economy news


USD / JPY tăng cao hơn trong thương mại châu Á trong bối cảnh thiếu dữ liệu từ Nhật Bản và trước dữ liệu của Hoa Kỳ.

Kể từ 05:58 GMT, USD / JPY tăng 0,01% lên 107,16, với mức cao trong ngày là 107,20.

>

Chỉ số hàng đầu của CB dự kiến ​​sẽ tăng 2,1%, giảm từ mức 2,8% trong tháng 5.

Lãnh đạo Thượng viện Hoa Kỳ, ông Clark McConnell, đã nghi ngờ thông qua các dự luật giải cứu kinh tế mới trước khi dự luật hiện tại hoàn toàn đến đích.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã khuyến khích những nỗ lực để đạt được vắc-xin Covid 19 nhanh chóng và an toàn, lưu ý rằng cuộc khủng hoảng coronavirus sẽ trở nên tốt hơn trước khi trở nên tốt hơn một lần nữa. Vắc-xin Covid 19 được chia sẻ, trong khi vắc-xin Oxford cho thấy kết quả đầy hứa hẹn cũng như trong các thử nghiệm sơ bộ.