Doanh số bán lẻ của Anh tăng hơn dự kiến ​​trong tháng Sáu


Economy news


Vào lúc 08:00 GMT, nền kinh tế Anh đã phát hành doanh số bán lẻ hàng tháng cho tháng 6, tăng 13,9%, cao hơn dự báo là 8,3% và cao hơn mức đọc 12,3% trước đó. Dữ liệu này là tích cực cho nền kinh tế Anh.