Đồng kéo dài cuộc biểu tình cho phiên thứ sáu liên tiếp


Economy news


Đồng kỳ hạn đồng tiếp tục tăng trong ngày thứ sáu liên tiếp, do sự gián đoạn nguồn cung của Chile, nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới và các dấu hiệu tiếp theo về sự phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ.

Đồng cũng gần mức tăng hàng tuần thứ bảy liên tiếp , trong chuỗi dài nhất trong 3 năm.

Công ty khai thác, BHP Group, đã công bố cắt giảm sản lượng đồng tại mỏ Cerro Colorado ở Chile.

Sản lượng từ mỏ này một mình ở Năm 2019 đạt khoảng 71,7 nghìn tấn đồng, chiếm khoảng 1,2% tổng sản lượng đồng của Chile.

Hợp đồng tương lai tháng 9 tăng 0,3% lên 2,74 đô la mỗi pound vào lúc 13:32 GMT, sau khi đạt mức cao nhất là 2,76 đô la và mức thấp là 2,73 đô la.