Khu vực sản xuất của Đức phát triển lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2018


Economy news


Vào lúc 08:30 GMT, nền kinh tế Đức đã công bố chỉ số PMI sản xuất trong tháng 7 ở mức 50,0 điểm, với tốc độ tốt nhất kể từ tháng 12 năm 2018, cao hơn dự báo 48,0 và cao hơn mức đọc 45,2 trước đó. Dữ liệu này được coi là tích cực cho nền kinh tế Đức.