Khu vực dịch vụ của Đức nhảy vọt lên cao 2/2 năm


Economy news


Vào lúc 08:30 GMT, nền kinh tế Đức đã công bố chỉ số PMI dịch vụ nhanh chóng cho tháng 7 ở mức 56,7 điểm, với tốc độ tốt nhất kể từ tháng 1 năm 2018, cao hơn dự báo 50,4 và cao hơn mức đọc trước đó là 47,3. Dữ liệu này được coi là tích cực cho nền kinh tế Đức.