Khu vực sản xuất Eurozone tăng trưởng mạnh trong tháng 7


Economy news


. Dữ liệu này được coi là tích cực cho nền kinh tế Eurozone.