Khu vực dịch vụ của châu Âu tăng vọt lên 2 năm


Economy news


. Dữ liệu này là tích cực cho nền kinh tế Eurozone.