Khu vực sản xuất của Anh tăng vọt lên 16 tháng


Economy news


. Dữ liệu này là tích cực cho nền kinh tế Anh.