Đơn đặt hàng lâu bền của Mỹ tăng hơn dự kiến


Economy news


Vào lúc 12:30 GMT, nền kinh tế Mỹ đã công bố chỉ số cho đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, tăng 7,3% trong tháng 6, tốt hơn so với dự báo là 7%, trong khi chỉ số này tăng 15,7% trong lần đọc trước.

Số đọc lõi (không bao gồm các mặt hàng vận chuyển) tăng 3,3%, thấp hơn dự báo 3,5%, trong khi lần đọc trước cho thấy mức tăng 3,7%.