Doanh số bán nhà đang chờ xử lý của Mỹ tăng hơn 16% trong tháng 6


Economy news


Dữ liệu cho thấy ngày hôm nay chỉ số bán nhà đang chờ xử lý của Hoa Kỳ đã tăng hơn dự kiến ​​trong tháng trước, điều này cho thấy sự phục hồi một phần từ tác động mạnh của coronavirus đối với lĩnh vực nhà ở.

Đọc doanh số bán nhà đang chờ xử lý Tháng 6 tăng 16,6% lên 116,1 điểm, dự báo nhịp đập là 15%. Chỉ số này cũng tăng 6,3% khi đọc hàng năm.