Chứng khoán Mỹ đóng cửa cao hơn, tăng lợi nhuận hàng quý lớn nhất trong 20 năm


Economy news


Các chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ đã tăng vào thứ ba, với mức tăng hàng tháng và mức tăng hàng quý lớn nhất trong 20 năm, được nâng lên nhờ các biện pháp mở cửa kinh tế và sự lạc quan về sự phục hồi của nền kinh tế Hoa Kỳ.

Dữ liệu cho thấy ngày hôm nay, niềm tin của người tiêu dùng CB đã tăng lên 98,1 điểm trong tháng 6 so với 85,9 điểm trong tháng 5, vượt qua dự báo 90,8 điểm trong tháng 5 .

Dầu thô trung cấp West Texas tăng 1,1%, đóng cửa ở mức 39,27 USD / thùng, với mức tăng 10,6% trong tháng này và tăng 91,7% trong quý II, sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là 40,08 USD và mức thấp là $ 38,8.

Brent giảm 1,3% xuống còn 41,15 USD / thùng, với mức tăng hàng tháng là 16,5% và 81% lợi nhuận hàng quý, mức cao trong ngày là 41,6 USD và mức thấp là 40,9 USD.

Như đối với cổ phiếu, Dow Jones tăng 0,8% tương đương 217 điểm, đóng cửa ở mức 25.813, đạt mức tăng hàng tháng là 1,7% và lợi nhuận hàng quý là 15,6%, sau khi đạt mức cao nhất ngày cao 25.905 và mức thấp 25.475.

Nasdaq tăng 1,8% tương đương 184 điểm lên 10.058 và đạt mức tăng 6% hàng tháng, tăng 29,4% hàng quý, sau khi đạt mức cao 10.085 và thấp 9,863 .

S & P 500 tăng 1,5% tương đương 47 điểm lên 3.100 và đạt mức tăng hàng tháng là 1,8% và lợi nhuận hàng quý là 18%, mức cao là 3.111 và mức thấp là 3.047.