Kinh tế Mỹ thu hẹp với tốc độ tồi tệ nhất


Economy news


Vào lúc 12:30 GMT, nền kinh tế Mỹ đã công bố mức tăng GDP trước quý 2 năm 2020, giảm 32,9%, mức đọc tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, nhưng tốt hơn một chút so với dự báo là -34,5%, so với co lại 5,0% trong quý đầu tiên.