Bạc nhảy vọt hơn 1% khi đồng đô la giảm giá


Economy news


Giá bạc đã tăng hơn 1% vào thứ Hai, để đạt mức tăng hàng ngày thứ hai liên tiếp, gần mức cao nhất trong 5 tháng, khi đồng đô la Mỹ giảm so với rổ tiền tệ.

Bạc đã tăng 1,2% lên 18,27 đô la, sau khi mở ở mức 18,06 đô la và chạm mức thấp nhất trong ngày là 17,93 đô la. hoa hồng.

Kim loại trắng đã tăng 1,5% trong tuần qua, đạt mức tăng hàng tuần thứ tư liên tiếp khi mua hàng trú ẩn an toàn mạnh mẽ và hy vọng cho nhu cầu thực tế của Trung Quốc được cải thiện.

Bạc đạt được Cao 5 tháng ở mức 18,44 đô la vào thứ Tư, nhưng đã rút lui trong hai ngày vì lợi nhuận.

Nếu không, chỉ số đô la đã giảm 0,4%, để giảm sâu trong ngày thứ hai liên tiếp và chạm mức 2 - 2 tuần thấp 96,77 điểm, có lợi cho kim loại bằng đô la.