Khu vực dịch vụ của Mỹ phục hồi với tốc độ nhanh nhất từ ​​trước đến nay


Economy news


Viện Quản lý cung ứng (ISM) tiết lộ rằng chỉ số PMI dịch vụ của Hoa Kỳ trong tháng 6 đã tăng trở lại với tốc độ nhanh nhất hàng tháng từ trước đến nay. .

PMI dịch vụ đã tăng lên 57,1 điểm trong tháng 6, cao hơn 45,4 điểm trong tháng 5.