Đậu tương đóng cửa cao hơn sau báo cáo của USDA


Economy news


Tương lai đậu tương tăng vào thứ ba, để mở rộng mức tăng trước đó sau khi công bố báo cáo về diện tích và cổ phiếu ngũ cốc của USDA.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ công bố báo cáo hàng quý về trữ lượng ngũ cốc và diện tích vào thứ ba , cho thấy tổng diện tích ngô và đậu nành đạt 176 triệu mẫu so với ước tính 180,5 triệu mẫu của tháng 3.

Báo cáo cho thấy trữ lượng ngô đạt 5,22 tỷ giạ, vượt kỳ vọng 4,95 tỷ và đạt 5,2 tỷ

Trong khi trữ lượng đậu tương đạt 1,39 tỷ giạ, tương đương với kỳ vọng của thị trường.

Trồng ngô đạt 92,006 triệu mẫu Anh, thấp hơn kỳ vọng 95,14 triệu và thấp hơn 96,99 triệu trong tháng 3.

Và diện tích đậu nành đạt 83,82 triệu mẫu, cũng thấp hơn dự báo của thị trường là 84,83 triệu, và cao hơn một chút so với 83,51 triệu trong tháng 3.

Đậu tương kỳ hạn tháng 9 tăng. 2,1% đóng cửa ở mức 8,77 đô la một giạ, af ter đạt mức cao trong ngày là $ 8,82 và mức thấp là $ 8,56.