Đồng tăng gần mức cao nhất kể từ tháng 1 do lo ngại về nguồn cung của Chile


Economy news


Giá đồng kỳ hạn tăng hôm thứ Tư, gần mức cao nhất kể từ tháng 1 năm ngoái, trong bối cảnh lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Chile và nhu cầu của Trung Quốc.

Trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn, đồng đã tăng hơn 40% sau khi đạt mức tăng

coronavirus tiếp tục lan rộng ở các nước Mỹ Latinh, dẫn đầu là Brazil và Chile, đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và khai thác . vào lúc 13:32 GMT, sau khi đạt mức cao nhất là $ 2,81 và mức thấp là $ 2,78.