Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng gần 6 triệu thùng - ĐTM


Economy news


Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy ngày hôm nay, tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 5,7 triệu thùng, đạt tổng cộng 539,2 triệu thùng trong tuần qua, đánh bại dự báo giảm 3,7 triệu thùng.

< p> Các kho dự trữ xăng đã giảm 4,8 triệu thùng xuống tổng cộng 251,7 triệu và các kho dự trữ chưng cất đã tăng 3,1 triệu thùng lên tổng số 177,3 triệu.

Trong khi Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) cho thấy ngày hôm qua trong dữ liệu sơ bộ tồn kho tăng 2 triệu thùng trong cùng kỳ.